Saturday, August 4, 2007

Ika-100 araw ng pagkawala ni Jonas

Aug. 06, 2007, ika-100 araw ng pagkawala ni Jonas Burgos, inaanyayahan ang lahat na makiisa sa isang mapayapang protesta na mga pamilya at kaibigan ni Jonas sa Sto. Domingo Church, 10 am...100 Jonas ang lilitaw para sa ika-100 araw ng paghahanap at pag-asa.

Malaking bagay ang suportang ilalaan mo. Ang lahat ng interesadong lumahok ay hinihikayat na mag-suot ng puting t-shirt. Sama-sama nating ipakita ang matindi nating pagkondena sa sapilitang pagkawala at iba pang uri ng paglabag sa karapatang pantao.

Mag kita-kita tayo sa Aug 06, Lunes, alas-10 ng umaga sa Sto. Domingo Church. Para sa karagdagang impormasyon o kung kayo ay may tanong tumawag lamang sa 4546468 at hanapin si Nino. Maraming salamat at mabuhay po kayo!